Neuvolan ovet avoinna lapsille ja perheille

0

Someron lastenneuvolaan on matala kynnys. Jos lapsi tai hänen perheensä apua tarvitsee, niin sitä hän saa. Pulmien kasautumista ja pitkittymistä halutaan välttää.
Neuvola tukee perhettä lapsen kasvussa ja kehityksessä. Tehtävänä on edelleen myös vaalia terveyttä eli mitata ja punnita.
Yhteistahojen kera neuvola edistää rinta rinnan alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Näitä sidosryhmiä perhettä auttamassa ovat muun muassa päivähoito, koulut ja sosiaalitoimi.
Lastenneuvolan kirjoilla on 630 alta kouluikäistä lasta. Somero on pystynyt tarjoamaan lapsille lakisääteiset palvelut; sanktioilta on vältytty.