Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä perää ikänestoreille parempaa joustoa työn tekemiseen

0
Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä puhui laskiaisriehassaTeeriharjulla.
Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä puhui laskiaisriehassaTeeriharjulla.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä katsoo, että pitempään elävä suomalaisväestö on näettävä voimavarana eikä työpaikoilta ensimmäisenä irtisanottavana joukkona. Hänen mielestään meidän tulisi ottaa mallia naapurimaasta Ruotsista. Siellä irtisanomistilanteessa pitkään talossa olleet saavat jäädä. Ruotsissa viimeiseksi firmaan töihin tullut lähtee ensimmäisenä; eikä niin kuin Suomessa, että vanhimmat ja pitkään talossa olleet saavat kenkää hetimmiten. Suomessa mietitään, kuka pääsisi erilaisiin eläkeputkiin.
– Minusta nuoremmilla on kuitenkin paremmat mahdollisuudet työllistyä, pohti Hyssälä puheessaan Eläkeliiton Someron yhdistyksen järjestämässä laskiaistapahtumassa Teeriharjulla.
Kolmessa vuosikymmenessä suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on lisääntynyt lähes kymmenellä vuodella. Pääjohtaja Hyssälä haluaa hyödyntää tämän työelämässä. Hän perää työmarkkinoille joustavuutta ja monimuotoisuutta osallistua työelämään vanhemmalla iällä.
– Työ on paras lääke köyhyyttä vastaan ja se pitää virkeänä.
– Jos kasvanut elinaika purkautuu kasvaneena eläkkeellä olemisena, eläkejärjestelmämme ei sitä kestä. Tämä luo paineita pidentää työuria ja nostaa eläkeikää.  Keskeinen terveys- ja eläkepoliittinen kysymys on, miten lisääntyneet elinvuodet olisivat terveitä ja toimintakykyisiä vuosia, totesi Hyssälä.