Koulun kellot kilkattavat yhä ontommin

0

Kiiruun koulusta ja ruokalarakennuksesta saatu vauriotarkastelu on karua luettavaa.
Raportissa todetaan, että kartoitetuissa rakennuksissa on käytetty terveydelle ja ympäristölle haitallisia ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia materiaaleja.
Rakennuksen lattioissa on todettu laajoja kosteusvaurioita, jotka johtuvat pääosin rakentamistavasta. Lattioista otetuissa materiaalinäytteistä on havaittu 2-etyyliheksanolia, joka aiheuttaa sisäilmahaittaa ja oireilua. Yhdessä näytteessä havaittu naftaleeni voi viitata siihen, että alapohjan kosteudeneristeessä on kivihiilipikeä. 2-etyyliheksanolia ja PAH-yhdisteitä on voinut imeytyä myös alusrakenteen huokosiin.
Lattiarakenteeseen jätettyyn laudoitukseen on todennäköisesti muodostunut mikrobikasvustoa. Yhden luukun avauksen yhteydessä todettiin selkeä mikrobiperäinen haju. Putkikanaalin tarkastusluukut sijaitsevat luokkien välisellä käytävällä. Luukut eivät ole ilmatiiviitä ja luukkujen raoista saattaa sisäilmaan ohjautua myös PAH-yhdisteitä ja epäpuhtauksia kellaritiloista sekä putkieristeistä. Rakenteet sisältävät todennäköisesti asbestia ja PAH-yhdisteitä.
Kellariin on tulvinut muutamia kertoja runsaasti vettä viemäristä. Tilasta saattaa ohjautua rakennevuotojen kohdilta epäpuhtauksia muiden tilojen sisäilmaan. Kellaritiloihin johtavan porraskäytävän vierellä olevasta aukosta kulkeutuu epäpuhdasta ilmaa vapaasti rakennuksen sisäilmaan.
Kattoikkunat ovat hyvin heikkokuntoisia. Rakennuksen ilmanvaihto on puutteellinen. Loivien kattopintojen jiirikohdissa on ollut vesivuotoja. Rakennusten ulkoseinärakenteissa on monin paikoin kosteusvaurioituneita alueita ja seinien lämmöneristävyys on puutteellinen, kuin myös yläpohjan. Vesikatolla olevat kattoikkunalinjat ovat energiataloudellisesti heikot ja ikkunoiden käyttöikä on lopussa. Lisää selviää raportista lukemalla.