Salontien siltaremontti sulkee tien yksikaistaiseksi noin kahdeksi kuukaudeksi

0

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa kantatiellä 52:lla sijaitsevan Matalaojan sillan korjaustyöt ensi maanantaina. Silta sijaitsee Somerolta Saloon vievällä tiellä Häntäläntien ja Teeriharjun välisessä notkossa. Korjaustöiden vuoksi joudutaan työmaan kohdalla alentamaan nopeusrajoitusta ja jonkin aikaa myös rajoittamaan liikenne yhdelle kaistalle.
Korjaustyön yhteydessä sillasta uusitaan reunapalkit, kansilaatan sivupinnat, pintarakenteet, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi sillan alusrakenteita korjataan ruiskubetonoimalla ja paikkaamalla.
Sillan korjaustyöt aloitetaan 24.3. liikennejärjestelyiden tekemisellä ja reunapalkin uusimistyöllä. Tällöin kaistaleveyksiä rajoitetaan, mutta liikenteen käytettävissä on kuitenkin kaksi ajokaistaa.
Reunapalkkien uusimistöiden jälkeen myöhemmin keväällä aloitetaan sillan pintarakenteiden uusiminen. Tässä vaiheessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Kaistarajoitus kestää noin kaksi kuukautta.  Korjaustyö valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2014.
Työmaan kohdalla on korjaustöiden aikana 30 km/h:n nopeusrajoitus. Korjaustyön luonteesta johtuen liikennejärjestelyt voivat muuttua työmaalla usein. Korjaustyön johdosta liikenteelle aiheutuu työmaasta haittaa ja viivästyksiä matka-aikoihin.
Urakoitsijana hankkeessa toimii Kesälahden Maansiirto Oy.

Matalaojan silta sijaitsee lähellä Teeriharjua.
Matalaojan silta sijaitsee lähellä Teeriharjua.