Sote-uudistus ei edellytä kuntarajojen muuttamista

0

Suomessa edetään 20 sairaanhoitopiiristä viiteen sote-alueeseen. Somero on piirretty niistä kolmanneksi suurimpaan, yli 860 000 asukkaan muodostamaan Turun sote-alueeseen.
Keskussairaalat ja terveyskeskukset siirtyvät sote-alueisiin. Hoidon antaminen ja kustantaminen jäävät kuntien tehtäväksi. Alueet päättävät jatkossa palveluiden sijoittumisesta – ei siis enää kunta. Myöskään kuntauudistusta ei enää ajeta eteenpäin sote-uudistuksella.
Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa, että uudistuksella ollaan menossa hyvään suuntaan.
– Erillisiä perustasojen määrittelyjä ei ole vielä tehty ja yksittäiset linjaukset palvelutason määrittämisestä saadaan ilmeisesti toukokuussa. Niiden jälkeen voidaan nähdä, mitä palveluja täällä järjestetään ja mitkä lähipalvelut säilyvät.
– Julkisuudessa esillä olleilla asukasrajoilla voisin päätellä, että valmistunut ratkaisu vähentää tarvettamme liittyä kuntayhtymiin sotepalvelujen järjestämisessä ainakaan tässä vaiheessa.
Sami Suikkanen huomauttaa, että Someron omat vaikuttamismahdollisuudet lähipalveluiden järjestämiseksi tulevat vähenemään.
– Tällaista tämä on, mutta samansuuntainen kehitys olisi ollut edessä edelliselläkin mallilla.
Turun suunta vaikuttaa hänestä lupaavalta.
– Somerolla on ollut halu liittyä sinne päin, kun taas Kanta-Häme on haluttu liittää Pirkanmaahan ja TAYS:n alueeseen.
Vaikka vaikutusvalta palveluista siirtyy sote-alueille, Suikkanen näkee, että lähipalvelut säilyvät.
– On selvää, että tämän tyyppisellä asutuskeskuksella, tällä asukasluvulla ja olemassa olevilla etäisyyksillä perusterveydenhuollon palvelujen pitää säilyä. Eri juttu on esimerkiksi päivystyksien järjestäminen, niihin voi tulla muutoksia.