Veronkiristykset nakertavat maaseudun houkuttavuutta

0

Hallituksen kehysriihessä päätetyt veronkiristykset osuvat meihin maaseudun asukkaisiin.
Someron kaltaisissa maaseutukaupungeissa perheestä ainakin yksi joutuu yleensä käymään muualla töissä. Työmatka voi helposti olla sadan kilometrin luokkaa.
Hallitus aikoo kaventaa työmatkakulujen vähennysoikeutta. Työmatkakustannusten omavastuuosuus olisi jatkossa 750 euroa, kun se nyt on 600 euroa.
Perheiden kukkaronkiristystä lisää myös lapsilisien leikkaus. Aiottu summa olisi kuudesta kahdeksaan euroa kuussa.
Maalla asuvilla lapsiperheillä on usein niskassaan asuntovelkaa. Velan korkovähennysoikeuden leikkaamista aiotaan jatkaa edelleen viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain. Vuonna 2018 asuntolainojen koroista olisi enää puolet vähennyskelpoisia.
Toivoa sopii, että maaseudun vetovoima turvallisena ja viihtyisänä kasvuympäristönä säilyttää silti paikkansa ihmisten mielikuvissa.
Mutta kun valtiontaloutta on kiristettävä, on vaikea keksiä muita keinoja kuin verojen korotukset sekä etuuksien ja palvelujen leikkaukset.
Hallitus sanoo kohdistavansa tuloverokiristyksensä nyt suurituloisiin. Pienituloisten verotusta kevennetään, jolloin palkkaerot hiukan tasaantuvat.  Hiukan.
Arvonlisävero jätettiin ennalleen ja tupakkaveroa kiristettiin. Hyvä niin.
Toisaalta ensi vuonna sopeutustoimia on yhteensä 1,6 miljardin verran, joten kukaan meistä jää niistä osattomaksi.
Hallitus sanoo, että seuraavina vuosina niitä on huomattavasti vähemmän. Toivotaan niin. Tosin eduskuntavaalit ovat viimeistään ensi vuonna, joten nähtäväksi jää kuka  asioista lähivuosina päättää.