Haaveista kohti mobiilioppimista

0

Liki kahdeksan kuukautta. Sen verran vierähti Kiiruun koulun purkuluvasta tehdyn valitusrumban parissa.
On syytä tyytyväisyyteen, että kouluprojekti voi nyt edetä. Vastaavanlaisia mutkia matkaan on hyvin vaikea kuvitella.
Hankkeen viivästyminen ei suju ilman ongelmia. Esimerkiksi pitkään jatkuvassa hajautetussa opetuksessa alkaa yhteisöllisyys kadota. Jo nyt kun opetusta on sijoitettu viiteen eri paikkaan, se on nähtävillä. Tämä asia myönnetään Kiiruun koulun hankesuunnitelmassa.
Opetuksen laatu kärsii, sillä siirtymiset syövät oppituntiaikaa. Oppilaiden valvonta vaikeutuu hajautetussa opetuksessa, riskit kasvavat, eikä turvallisuutta voida taata. Vuokratilojen käyttö aiheuttaa kaupungille suuria ylimääräisiä menoja. Taloudellisesti ratkaisu tulisi pitkään jatkuessa olemaan kestämätön.
Joka tapauksessa on nähty jo sekin ilouutinen, että lupaus uudesta koulusta on vaikuttanut positiivisesti oppilaiden ja heidän vanhempiensa tekemiin valintoihin. Oman koulun suosio kohahti oitis paremmaksi, kun tuli tietoa hankkeen edistymisestä.
Uusi koulu vastaa uuden ajan oppimisen haasteisiin. Koko oppimistapa on muuttumassa: itsenäinen tiedonhaku lisääntyy ja perinteiset oppikirjat ovat jäämässä pois. Jo kahden vuoden päästä keväällä ylioppilaskirjoitukset tehdään tietokoneilla.
Tulevassa yhteiskunnassa koulu ei voi jäädä sisäiseksi saarekkeeksi muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Koulun pitää avautua ulkomaailmaan ja ottaa tietoa vastaan koulun ulkopuolelta.
Hankesuunnitelma muistuttaa myös, että niin sanotut some-lapset ovat jo tulleet koulumaailmaan. Mukanaan he ovat tuoneet mobiilioppimisen haasteet.