Kiukkuisen on vaikea saada töitä

0

Irtisanotuksi tuleminen nostattaa monenlaisia tunteita, myös kiukkua ja vihaa. Jos katkeruus on yhä päällimmäisenä, siitä on yritettävä päästä eroon ennen uuden työpaikan etsintää. Irtisanottuja valmentava konsultti Esko Tirkkonen sanoo Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä, ettei kukaan ota töihin kiukkuista ihmistä.
Työttömistä kolmannes on yli 50-vuotiaita, eli noin 120 000 henkeä. Yli viisikymppisten työllistyminen vie keskimäärin 1,5 vuotta. Nuoret työllistyvät 11 viikossa.
Ikä on tekijä, jolle ei voi mitään. Sen sijaan voimavarat kannattaa keskittää asioihin, joihin voi vaikuttaa. Työnhaussa ikää tärkeämpää on motivaatio. Miten paljon on valmis satsaamaan tavoitteidensa saavuttamiseen ja onko valmis täydentämään osaamistaan koulutuksella.
Yrityksiin ja organisaatioihin kannattaa ottaa suoraan yhteyttä. Vapaiden paikkojen lehti- ja netti-ilmoittelun seuraaminen ei riitä. On etsittävä piilevät työpaikat, joita on tutkimusten mukaan yli puolet työpaikoista.
Irtisanomiset ovat raskas kokemus niillekin, jotka saavat pitää työpaikkansa. Tutkimukset osoittavat, että suuret henkilöstövähennykset heikentävät työhön jääneiden terveyttä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät, samoin mielenterveysongelmat. Myös riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ennen 55. ikävuotta ja riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin kasvaa.
Kun työ ja perhe ovat balanssissa, siitä hyötyy myös työnantaja. Sairauspoissaolot vähenevät, työtyytyväisyys ja sitoutuminen lisääntyvät ja suoritukset paranevat. Työaikajärjestelyt ovat tehokas keino työn ja perheen yhteensovittamiseen.
Suomessa maksetaan vuosittain 41 miljardin laskua sairauspoissaoloista, ennenaikaisista eläkkeistä, työtapaturmista ja sairaanhoitokuluista. Tuottavuuden, kilpailukyvyn ja johtamisen kehittämiseen avuksi tulisi ottaa työterveystilinpäätökset.