Maastopalo saatiin hallintaan Kaskistossa

0

Kaskiston kylässä Isoluhdantien varressa riehui maastopalo torstailtapäivällä. Tuli tuhosi kolmesta neljään hehtaaria aluskasvillisuutta. Tuli oli irti sekä metsässä että pellolla. Lähellä oli taloja ja vapaa-ajanasuntoja, joihin tuli ei onneksi levinnyt.

Paloa oli sammuttamassa useita sammutusyksiköitä sekä helikopteri. Sammutusletkuja vedettiin metsään mönkijöiden avulla.

Tuli saatiin hallintaan, jälkisammutustyöt jatkuvat.

Paloa sammutettiin myös helikopterilla ilmasta käsin. Tuli pääsi irti torstai-iltapäivällä.Tuli riehui noin neljän hehtaarin alueella.