Astman omahoito haasteellisempaa ikääntyvillä

0

Maailman astmapäivää vietetään tänään 6. toukokuuta.

Ikääntyminen lisää astman omahoidon haasteita. Hoidon avuksi kaivataankin enemmän kirjallisia ohjeita, jotka helpottavat muistamista.
Hengitysliitto haastatteli tammikuussa 89 astmaa sairastavaa jäsentään sairauden hyvään hoitoon kuuluvista asioista. Haastateltujen keski-ikä oli 66 vuotta ja 80 prosenttia heistä oli eläkkeellä.
Haastatelluilla oli pitkä kokemus astman hoidosta, sillä he olivat sairastaneet astmaansa keskimäärin 21 vuotta.
– Lääkehoidon kehitys on helpottanut astman hallintaa ja omahoito sujuukin pääosin mallikkaasti. Ikääntyminen tuo siihen kuitenkin omat haasteensa, kertoo Someron Seudun Hengitysyhdistyksen varapuheenjohtaja Leena Kerko.
Muut taudit kuten sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet hankaloittavat arkea ja lisäävät muistettavia asioita. Muistin tueksi haastatellut toivovatkin lisää omahoito-ohjeita, erityisesti kirjallisina. Haastatelluista noin puolet oli saanut astman omahoito-ohjeita kirjallisena, reilusti yli kolmannekselle omahoito-ohjeita ei oltu annettu ollenkaan.
– Ikääntyvillä pitäisi olla kirjallisena myös tieto siitä, mitä tehdä astman pahenemisvaiheessa ja milloin tilanne vaatii lääkärissä käyntiä, sanoo Leena Kerko.
Monet haastatelluista haluaisivat, että vastaanotoilla kerrattaisiin lääkkeenottotekniikkaa. He myös toivovat muistutusta sellaisista pienistäkin, mutta tärkeistä asioista kuten suun huuhtelusta sisäänhengitettävän lääkkeen oton jälkeen suusammaksen välttämiseksi.