Nyt on aika äänestää heitä, jotka pitävät suomalaisten puolia

0

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna.
Ehdokkaat, joita Suomessa on 251, ovat kovin kitsaasti käyneet Somerolla esittäytymässä. Kun kansalainen ei näe eikä kuule ehdokasta livenä, saatikka pääse tenttaamaan hänen mielipiteitään, jää ehdokas etäiseksi. Silloin päätyy valinnassa jo aiemmin julkisuudessa esiintyneeseen henkilöön. Pahimmassa tapauksessa äänestäjä ei lähde lainkaan vaaliuurnille, kun ei tiedä kenet valitsisi.
Europarlamentin etäisyys, se että asiat hoidetaan jossain muualla, vaikuttanee eniten suomalaisten äänestysinnokkuuteen. Mutta EU:ssa tehdyillä päätöksillä on suuri merkitys kansallisiin toimiin.
Kansalaiset ovat tietämättömiä, mistä kaikesta Euroopan parlamentissa päätetään ja miten organisaatio toimii. Myös se on epämääräisyyden peitossa, miten yksittäinen meppi voi vaikuttaa päätöksiin.
Edellisissä europarlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli Suomessa 40,3. On ennustettu, että prosentti tulee tuosta laskemaan. Jos niin käy, niin yli puolet Suomen äänioikeutetuista uskaltaa antaa vallan äänestämättä.
Parlamentaarikkojen tehtävä on puolustaa kansalaisten etuja seuraavat viisi vuotta. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa, ketkä ovat ne 13 suomalaista europarlamentaarikkoa, jotka pitävät Suomen puolta 2014–2019. Yhteensä meppejä valitaan 751. Nyt vaikutamme siihen, mihin suuntaan Euroopan unionia tullaan viemään.
Euroopan unioni joutuu pohtimaan taloutensa tulevaa suuntaa ja mihin rahaa jaetaan. Nämä vaalit ovat tärkeät.
Ennakkoäänestys on 14.–20.5. ja ulkomailla 17.5. saakka. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina, 25. toukokuuta.