Viljelijätukien päähaku jatkuu torstaihin saakka

0

Viljelijätukien päähaku jatkuu torstaihin 8.5.2014. Hakuajan jatkaminen koskee sekä paperilla tehtävää hakua että sähköistä tukihakua Vipu-palvelussa. Sähköinen haku on auki maanantaista 5.5. klo 8.00 torstaihin 8.5. kello 16.15. Käytöntuki on tavoitettavissa sähköpostilla päivittäin virka-aikana klo 8.00–16.15.

Tukihaun jatkaminen tarkoittaa käytännössä lomakkeilla 101B ja 101C haettavia tukia ja niihin liittyviä muita lomakkeita, joiden tiedot ovat myös sähköisesti palautettavia. Tähän liittyvät lomakkeet, jotka ovat saatavissa internetistä Suomi.fi-sivustolta ja joissa on viimeinen palautuspäivä 30.4.2014, hyväksytään hakulomakkeiksi myös 30.4.2014 jälkeen. 101C-tukia haettaessa on huomattava, että hevosten hallinta-aika on alkanut 1.5.2014.

Tukihaun jatkoaika on tarkoitettu ensi sijassa niille, jotka eivät ole hakemustaan palauttaneet 30.4.2014 mennessä. Hakemusten muuttaminen on kuitenkin kaikille hakijoille mahdollista.

Hakuajan jatkaminen voi vaikuttaa tulevaan

Maaseutuvirasto jatkaa viljelijätukien päätukihakua maa- ja metsätalousministeriön määräyksellä. MMM päätti jatkaa hakuaikaa Vipu-palvelun sähköisessä tukihaussa ilmenneiden toimintahäiriöiden vuoksi.

Maaseutuviraston näkemyksen mukaan hakuajan jatkaminen ei ole riskitöntä. Se vaikuttaa tukihaun jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin kuten hallinnollisiin tarkastuksiin, valvontojen tekemiseen ja tukien maksamiseen viljelijöille.

– Maaseutuvirasto tekee kuitenkin omalta osaltaan voitavansa, jotta hakuajan jatkamisesta johtuvat mahdolliset riskit tukien maksuaikataulujen siirtymisestä eivät toteudu, ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Keskiviikkona 30.4. päättyneen varsinaisen päätukihaun aikana sähköisiä hakemuksia jätettiin 34 270 kappaletta. Sähköisten hakemusten osuus tukea hakevista maatiloista oli yli 60 prosenttia. Määrä ylitti vuonna 2013 jätettyjen sähköisten hakemusten osuuden. Tuolloin hakuprosentti oli noin 56.

Myöhästymissäännöt muuttuvat

Tukihaun jatkamisesta seuraa, että tukihaun jatkamista koskevien hakemusten ja liitteiden myöhästymissäännöt muuttuvat. Tukihakemuslomakkeet voi myöhästyneenä eli 8.5.2014 jälkeen palauttaa vain paperilla. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden. Ensimmäinen myöhästymispäivä on perjantai 9.5. ja viimeinen mahdollinen palautuspäivä on 2.6. Tämän jälkeen tulleille hakemuksille ei tukea myönnetä lainkaan.

Kylvöalojen muutoslomakkeen 117 viimeinen palautuspäivä on edelleen 16.6.2014. Myös Vipu-palvelussa tulee olemaan mahdollisuus tehdä muutosilmoituksia.