Hossinojallekin kosteikko Mättäänojan tapaan?

0

Mättäänojan kosteikko on valmis. Painion etelärantaan virtaava Hossinojan alue, joka on nykyisellään vaikea peltoviljelyyn liiallisen märkyytensä vuoksi, voisi olla seuraava kohde. Siellä kyseeseen voisi tulla suuruusluokaltaan noin hehtaarin laajuinen kosteikko. Maanomistajia alueella on kymmenkunta.
Projektia vetävä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Matti Jantunen kertoo, että nyt on meneillään alustava maanomistajien näkemysten kartoitus. Hän ottaa yhteyttä maanomistajiin ja käy heidän kanssaan paikan päällä. Yhdessä mietitään, mitä tehdään vai tehdäänkö vielä mitään. Jos tuntee kiinostusta, niin häneen voi olla yhteyksissä.
– Jos hanke nytkähtää eteenpäin lähiaikoina, niin ensi vuonna Hossinojallakin voisi olla jo kosteikko, kaavailee Jantunen.
Kosteikon teko herättää kysymyksiä, esimerkiksi hankaloittaako sen lähialueella olevien peltojen hoitoa. Matti Jantunen korostaa, että hankkeen edellytys on, ettei kosteikon teko aiheuta haittaa kenellekään.
Mikäli Hossinojan alueella saadaan sovittua kosteikon perustamisesta, tulee se tehdä kaivamalla kuten Mättäänojallakin. Vettä ei voi siellä padottaa.
Ely-keskukselta on saatavissa asiantuntija-apua ja suunnittelurahaa. Suunnittelun on arvioitu maksavan noin 2 000 euroa ja kosteikon kaivamisen hehtaarilta noin 10 000 euroa tai enemmän.

Mättäänojan kosteikolle kutsuttiin väkeä katselemaan ja kuulemaan, mitä kosteikon teko vaatii ja mistä saa apua.
Mättäänojan kosteikolle kutsuttiin väkeä katselemaan ja kuulemaan, mitä kosteikon teko vaatii ja mistä saa apua.