Lomantarvetta

0

Palkkatyöläiselle kesäloma on itsestäänselvyys. Tyypillisimmillään pituus on neljä viikkoa. Toisin on yrittäjillä.
Tämänvuotinen yrittäjien hyvinvointibarometri kertoo, että vain vajaa puolet yrittäjistä pystyy pitämään lomaa yli kolme viikkoa vuodessa. Yli kymmenen prosenttia vastaajista ei ollut pitänyt ollenkaan lomaa viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Puolet kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä lomiensa pituuteen, mutta puolet toivoi enemmän vapaa-aikaa.
Kysely kertoo kuitenkin, että yrittäjät jaksavat töissä aika hyvin, vaikka työviikot ovat paljon pidempiä kuin palkansaajilla ja lomaa on vähemmän.  Kuusikymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista työskentelee yli 40 tuntia viikossa, 37 prosenttia päätoimisista yrittäjistä jopa yli 49 tuntia viikossa.
Kaksi kolmasosaa yrittäjistä arvioi kuitenkin työkykynsä hyväksi. He tunsivat itsensä energiseksi, olivat innostuneita työstään ja tyytyväisiä elämäänsä.
Yrittämisen arjessa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saattaa kuitenkin unohtua, kun yrittäjä innostuu ja uppoutuu työhönsä tai kantaa huolta yrityksensä jatkuvuudesta taloudellisesti epävarmoina aikoina.
Eniten työssä jaksamista haittaavat vaikeudet töiden ennakoinnissa sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, työpäivien venyminen ja epävarmuus töiden riittävyydestä sekä hallinnollinen työ ja byrokratia.
Onneksi valtaosalla yrittäjistä on ainakin kyselyn mukaan riittävästi voimavaroja ja niitä ymmärretään myös vaalia.
Toivottavasti yrittäjillä on myös mahdollisuus kunnollisiin tai ainakin jonkinlaisiin kesälomiin.