Maatalouden ennusteet eivät hymyilytä

0

Suomen maatalouden kannattavuus suhteessa muihin EU-maihin on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti. Suomi sijoittuu enää heikoimman neljänneksen kärkeen Ruotsin ja Tanskan pitäessä perää. Kannattavuuden kärjessä ovat Baltian maat ja Unkari. Kannattavuusvertailu perustuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n laskelmiin EU:n FADN-tietokannasta.
Tilivuonna 2011 EU:n keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,67 eli maatalousyrittäjä sai työtunnilleen 67 prosenttia maataloustyöntekijän palkasta. Unkarissa kannattavuuskerroin oli 1,87, Tsekin tasavallassa 1,52, Liettuassa 1,42 ja Virossa 1,32. Tanskassa luku  oli 0,33, Ruotsissa 0,26 ja Slovakiassa 0,18. Suomen kannattavuuskerroin  0,58 oli EU:n 20:ksi heikoin.
Kannattavuuskerroin ylitti 1,0:n seitsemässä jäsenmaassa, joissa siis tuotantokustannukset kyettiin kattamaan myyntituotoilla ja tuilla. Parhaana vuonna 2007 yhdeksässä jäsenmaassa kannattavuuskerroin oli yli yhden. Heikoimpana vuonna 2009 vain Liettuassa päästiin sen yli. Suomen keskimääräinen kannattavuuskerroin ei ole koskaan ylittänyt yhtä.
Maatalousyritysten määrä Suomessa laskee nykyisestä 57 000 tilasta 48 000:n vuoteen 2020 mennessä. Kotieläintilojen määrä alenee kolmanneksen. MTT:n uusi Rakennekehitysennuste-verkkopalvelu tarjoaa maatalousyritysten tilamääräennusteet vuoteen 2020. Maitotilojen määrä alenee 34 prosenttia ja muiden nautakarja- sekä sikatilojen noin 31 prosenttia. Lammastilojen määrä säilyy nykyisellään.
Puutarhan avomaatuotantoa harjoittavien lukumäärä alenee 26 prosenttia ja viljatilojen määrä vajaat 10 prosenttia. Lopettavat tilat siirtyvät usein muuta kuin viljaa tuottavaan ryhmään, jossa tilamäärä näyttäisi säilyvän. Varsinais-Suomessa tilojen määrä vähenee tämän vuoden 6121:sta 5238:en vuoteen 2020 mennessä.
Tässä onkin kaupunkien ja kuntien elinkeinotoimilla haastetta, varsinkin Someron kaltaisissa maaseutukaupungeissa. Millaisin keinoin tiloja voidaan kannustaa ja tukea, jotta ne pystyisivät säilyttämään elinkelpoisuutensa? Ennusteet eivät ainakaan paljon motivoi.