Sinilevän seurata alkoi

0

sinileva4 Valtakunnallinen sinileväseuranta alkoi viime viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun asti. Sinilevämäärät ovat yleensä tähän aikaan vielä vähäisiä. Helteiden seurauksena sinilevät voivat runsastua nopeasti varsinkin rehevissä järvissä.
Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle keräytyessään muistuttaa leväesiintymää.
Vakioseurannan levähavainnoitsijat käyvät alkuviikolla havaintopaikoilla, arvioivat silmämääräisesti sinilevien runsauden asteikolla 0–3 ja ilmoittavat havaintonsa Ely-keskukseen tai tallentavat ne itse Järviwikiin. Somerolla leväseurantapaikka on Painionjärvellä Moronperällä.
Järviwikin nettiosoite on: www.jarviwiki.fi.

Lue lisää10.6.2014 lehdestä