Yritysten kannattaa hyödyntää tukieurot

0

Somerolaisten yrittäjien kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen, jos suunnittelee yrityksensä kehittämistä ja laajentamista.
Heinäkuun alusta Salon seutu ja samalla Somero pääsee korotetun yritystuen piiriin. Pienet yritykset voivat saada yrityksensä kehittämiseen ja investointeihin tukea korkeimman yritystukiprosentin mukaan. Kun tukiprosentti on suurimmillaan 30 prosenttia, merkitsee se tuntuvaa selkänojaa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmille.
Yrittäjällä voi olla jo mielessä, että tuon teen, kun tulee mahdollisuus. Nyt saattaa olla sen aika ja ryhtyä sanoista tekoihin.
Kannattaa selvittää, olisiko omalla yrityksellä mahdollisuutta päästä tuen piiriin.
Yritystukia annetaan, jotta suomalainen työ ja innovaatiot kehittyvät ja pääsevät esiin. Tuilla halutaan säilyttää työpaikat ja elinolosuhteet tasa-arvoisina, asuu missä Suomen kolkassa tahansa.
Tukihakemuksia voi jättää sähköisesti elokuun puolen välin jälkeen. Nyt on yrityssuunnitelmien tarkentamisen ja varmistamisen paikka.