Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä

0

Poliisi valvoo alkavalla viikolla (21. – 27.7.) valtakunnallisesti tehostetusti raskasta liikennettä. Liikenteen valvontaan käytettävissä olevia voimavaroja suunnataan erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen liikenneturvallisuuden ja kuljetusyritystoiminnan laillisuuden valvontaan.
Valvontajakso on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista Truck & Bus -valvontateemaa. Valvontateemaan osallistuvat kaikki poliisilaitokset.

– Liikenneturvallisuuden pitkäaikaisen parantumisen myötä myös raskaan liikenteen onnettomuudet ovat olleet laskussa. Vaikka yleinen kehitys raskaan liikenteen onnettomuuksissa on myönteistä, raskaan liikenteen osuus korostuu vakavissa liikennevahingoissa ajoneuvojen suuren kokonaismassan johdosta. Onnettomuuden aiheuttajaosapuolena raskaan liikenteen kuljettajat ovat varsin harvoin, toteaa poliisiylitarkastaja Risto Lammi Poliisihallituksesta.

Lammin mukaan poliisin tietoon tulleita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli Suomessa vuonna 2013 noin 3 700 kappaletta. Vuoteen 2012 verrattuna määrä väheni lähes 20 prosentilla. Vuoden 2014 ensimmäisellä kolmanneksella (tammi – huhtikuu) raskaan liikenteen onnettomuudet ovat vähentynee edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1315:sta onnettomuudesta 1092:een (- 17 prosenttia).

Lammi toteaa, että suotuisasta kehityksestä huolimatta poliisi jatkaa määrätietoisesti valvontatoimia. Alkavan viikon valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti kuljettajan ja ajoneuvon kuntoon, ajotapaan, kuorman sijoittamiseen ja varmistamiseen sekä ajo- ja lepoaika rikkomuksiin.
Poliisi on todennut, että ajo- ja lepoaikarikkeitä pyritään häivyttämään mm. ajoneuvon sähköisiä järjestelmiä manipuloimalla. Muutokset voivat samalla vaikuttaa myös mm. ajoneuvon jarru- ja ajonhallintajärjestelmiin, joiden häiriöt ovat erittäin vaarallisia raskailla ajoneuvoilla.
Mahdolliset manipuloinnit ovat tästäkin syystä poliisin tarkastuksen kohteena.

Poliisin uuden Road Policing -toimintamallin mukaisesti liikennettä valvova poliisi huomio myös rikostorjunnan ja lupahallinnon tarpeet. Tämä ilmenee siten, että valvontajakson aikana kiinnitetään huomiota myös mm. harmaan talouden torjuntaan kuljetusalalla sekä valvotaan soveltuvin osin yhteistyössä rajat ylittävää kansainvälistä raskasta liikennettä yhteistyössä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa, toteaa poliisiylitarkastaja Lammi.