Asenteilla voi tehdä yksiköistä oikeita koteja

0

Jokainen haluaa, että elämä olisi loppuun asti elämisen arvoista. Että saisi nousta sängystä, tehdä askareita, syödä, liikkua ja mennä nukkumaan, silloin kun haluaa. Että ihmistä kuunnellaan, kun on sanottavaa ja että sanottavalla on myös merkitystä. Se pätee niin lapselle, nuorelle, aikuiselle kuin ikäkonkarille.
Senioreiden elämä hoiva-, palvelu-, tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja  vuodeosastoilla on ollut pramilla. Maanantaina A-studion ohjelmassa esiteltiin, millaista elo on somerolaisessa Tervaskannossa. Ohjelmasarjassa seurataan hoivakodin eloa ja saadaan asiantuntijoilta opastusta, miten yksikköä kehitetään kohti ikäihmisten oikeaa kotia.
Vastaavanlaista hienoa tervaskantomaista työtä tehdään Somerolla myös Rauhankalliossa, Katajakodissa, vuodeosastoilla, kotihoidossa, ja otaksuttavasti myös muualla Suomessa. Pyrkimys hyvään hoitoon ja kodinomaisuuteen on olemassa.
Kiitoksen ansaitsevat Tervaskannon työntekijät ja ikäihmiset, jotka avaavat omaa elämäänsä ja työtään muiden seurattavaksi. He tekevät työtä, joka edesauttaa senioreita elämään mukavampaa, elämisen arvoista elämää. Joukko ansaitsee erityiskiitoksen, että he asettavat itsensä alttiiksi muuttamaan toimintatapojaan ja etsimään nykyistä parempia hoivakeinoja.
Palveluasumisen johtaja Susanna Kauniston sanoissa piilee totuus. Hoiva ei välttämättä ole kiinni rahasta ja ajasta, vaan ennemminkin asenteista, jolla kohdata eteen tuleva ihminen.
Televisio-ohjelma haastaa myös osallistumaan talkoisiin, esimerkiksi ulkoiluttamaan, laulattamaan ja tanssittamaan senioreita, juttelemaan vanhusten kanssa tai elämään vierellä jollain muulla tavalla, joka luontuu parhaiten. Se voi olla vaikka vain istumista vieressä, olla läsnä toiselle. Otetaan haaste vastaan.