Diplomityöt esillä näyttelyssä

0
Aleksi Haho kokosi tarjottimelleen rautaa herätelläkseen arvostusta kouluruokaa kohtaan.

Someron lukiossa on vuosien varrella ollut mahdollista suorittaa lukiodiplomeja draamassa, musiikissa, liikunnassa ja kuvataiteessa. Ne ovat taito- ja taideaineita, joiden osaamista ei mitata ylioppilaskirjoituksissa.
– Mielestäni lukiodiplomilla on ylioppilaskirjoituksia vastaava rooli kyseisissä aineissa. Ne otetaan enenevässä määrin huomioon opiskelupaikkoja jaettaessa, pohtii lukion kuvataiteen opettaja Tanja Holmberg.
Kuvataiteen lukiodiplomityön tekemiseen on varattu 38 tuntia opiskelijan työpanosta. Se on lyhyt aika ja diplomityö on melko suuritöinen. Sen loppuunsaattaminen hyväksytysti on osoitus luovuudesta sekä kyvystä kurinalaiseen itsenäiseen työskentelyyn, jotka ovat työmarkkinoilla haluttuja ominaisuuksia.
Vahvoja kannanottoja
Someron lukiolaisten viime keväänä tekemistä kuvataiteen lukiodiplomitöistä on koottu näyttely kirjaston parvigalleriaan.

Lue lisää 9.9.2014 lehdestä