Sanomalehtien lukeminen on lisääntynyt

0

Sanomalehtien yhteenlaskettu kokonaistavoittavuus on noussut edellisestä Kansallisen Mediatutkimuksen mittauskerrasta 3,9 prosenttia.
Bruttotavoittavuudessa on laskettu yhteen painettujen sanomalehtien numeroiden keskimääräiset lukijamäärät ja sanomalehden erilaisten digitaalisten muotojen viikoittaiset lukijamäärät.
Luvut osoittavat sanomalehtien lukemisen lisääntyneen. Luvuissa näkyy myös se, että sanomalehdet ovat panostaneet painetun lehden rinnalla digitaalisten palveluiden kehittämiseen.  Sanomalehtiä luetaan yhä useammin ja useammalla tavalla.
Tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla sanomalehtiä lukevien määrä on noussut 7,1 prosenttia.
Sanomalehtien digitaalisen lukemisen voimakkaasta kasvusta huolimatta painettu lehden versio on edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa sanomalehtisisällön seuraamiseen, sillä peräti 86 prosenttia suomalaisista lukee painettua sanomalehteä viikoittain.
Tietokoneella sanomalehteä lukee viikoittain 61 prosenttia, matkapuhelimella 35 prosenttia ja tabletilla 20 prosenttia suomalaisista. Matkapuhelimella ja tabletilla lukeminen on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana.
Sama suuntaus näkyy Somero-lehdessäkin. Ylivoimaisesti eniten lehteä luetaan paperilta, mutta sähköisessä muodossa luettavan lehden näköisversion eli digilehden suosi kasvaa.
Tällä viikolla tarkistetun tilanteen mukaan Somero-lehdessä on  5131 paperilehden tilausta ja 137 digilehden tilausta. Näistä 87 on Plus-tilauksia, eli on tilattu sekä paperi-että digilehti.   Alkuvuodesta digilehtiä tilattiin 80 kappaletta, joten määrä on yhdeksän kuukauden aikana kasvanut noin 60 tilaajalla. Eli hyvässä nousussa ollaan.
Somero-lehden paperisen muodon päivittäinen levikki on -0,6 prosenttia viime vuoteen nähden.