Uskoa tulevaan

0

Yrittäjän päivänä haluttiin tänä vuonna nostaa esille erityisesti maaseudun yrittäjät. Hyvä niin, sillä juuri tämä ryhmä jää usein esimerkiksi mediassa hyvin pienelle huomiolle. Uutiset kertovat suuryritysten onnistumisista ja epäonnistumisista. Maaseudun pienet yritykset puurtavat kaikessa hiljaisuudessa.
Maaseudun pienyritykset ovat kuitenkin Suomelle suuri mahdollisuus. Maaseudun yrittäjät tuottavat esimerkiksi ruokaa, puuta ja uusiutuvaa energiaa sekä monipuolisesti erilaisia tuotteita ja palveluita.
Yrittäjän päivänä nostettiin erityisesti esille maaseudun vihreisiin elinkeinoihin perustuvat tuotanto-, jalostus- ja jakeluketju, joka työllistää Suomessa lähes 400 000 ihmistä.
Kasvavia yrittäjyyden aloja arvellaan maaseudulla olevan muun muassa energiayrittäjyys, elintarvikkeiden jatkojalostaminen ja hevostalouteen liittyvä toiminta. Suomessa on jo nyt esimerkiksi runsaat 11 000 maatilaa, joilla harjoitetaan hevosiin liittyvää yritystoimintaa, ja määrä kasvaa vuosittain.
Myös Green care, luontoon ja eläimiin perustuvat hoiva- ja virkistyspalvelut ovat maaseudun tulevaisuuden tuotteita. Tämä on sektori, johon Somero tarjoaa enemmän kuin hyvät puitteet.