Positiivinen pöhinä tarttuu

0

Somerolle toivotaan pöhinää: toimintaa, väkeä ja uusia ideoita. Koko Somero halutaan pitää asuttuna ja sen kolkat aktiivisina.
Maantieteelliset rajat tai etäisyydet eivät nykypäivänä rajoita sosiaalista vuorovaikutusta. Kylissä on nykyisin paljon pieniä sosiaalisia verkostoja ja maailmoja, joita kaikkia ei voi edes tarkasti kuvata. Yhteiskunta on aina myös kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yhteisöt eivät selviä yksin, kuten ei kukaan meistä.
Väestön keskittymiskehitys on pitkä trendi. Se on saanut kunnat ponnistelemaan uusien asukkaiden saamiseksi. Kuntabrändi ja -markkinointi on otettu monissa kunnissa osaksi kehittämisen keinoksi. Markkinakuvan tulee vasta todellisuutta. Someron perusasiat ovat kunnossa, joten niitä voi uskottavasti esitellä.
Nuoriso muuttaa opiskelun perässä, nuoret aikuiset työn ja toimeentulon motivoimina ja työuran taakseen jättäneet etsivät muun muassa elämänlaatua, rauhaa ja harrastusmahdollisuuksia. Ihmisten motiivit ovat hyvin moninaiset.
Elämme liikkumisen vuosisataa, joten jokaisen ohikulkijan kääntäminen läsnäolevaksi on tärkeää. Toimivat verkkoyhteydet ovat maaseudun tulevaisuuden ehdoton menestymisen edellytys, mutta lopulta kokonaisuus ratkaisee. Koko paketti pitää saada toimivaksi.
Paikalliset ihmiset ja yhteisöt ovat tärkeä vetovoimatekijä. Kun ihmiset uskovat itseensä ja näkevät mahdollisuutensa, he tarttuvat toimeen. He tartuttavat uskonsa myös toisiin.
Paras tulos saavutetaan jos kunta, yritykset ja kuntalaiset pystyvät luomaan yhteisen vision ja markkinoimaan sitä kukin omalla tahollaan ja tavallaan.