SOMERPALAT

0

nopeusrajoitusTalven ja pimeänajan vuoksi lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia Varsinais-Suomessa noin 510 kilometrillä. Näin halutaan vähentää onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. Nopeusrajoitukset alennetaan koko maassa tämän viikon aikana. Varsinais-Suomessa nopeusrajoitukset alennetaan 29.10.–30.10. Kevään 2015 kesänopeuksiin siirtymisestä päätetään erikseen Liikenneviraston ensi vuoden alussa antamalla ohjeella.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h ja pääosalla muita maanteitä 80 mk/h.

Moottoritiejaksolla, jolla on sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeusrajoitus 100 km/h, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan ja hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 km/h rajoitusta.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa runsaalla 774 tiekilometrillä. Moottoriteiden sadan kilometrin alennettu talvinopeus koskee noin 87 tiekilometriä. Lisäksi 5 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoituksiksi. Sään ja kelin mukaan muuttuvia rajoituksia on käytössä 81 tiekilometrillä.

Talvinopeudet säästävät ihmishenkiä

Talvirajoitusten ansiosta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa säästyy arviolta 2 ihmishenkeä (koko maassa 15) ja 8 jää loukkaantumatta (koko maassa 50). Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineen kulutus laskee ja päästöt vähenevät, rengasmelu pienenee ja päällysteen kuluminen vähenee.

Huonolla kelillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti nopeusrajoitusmerkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaa että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyttyä tielle.

Tiekäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä löytyy Liikenneviraston nettipalvelun etusivulta.