Osallistumalla tulee kuulluksi

0

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka sanoo, että yhteiskunta ja työelämä on ottanut meistä yliotteen. Se tuntuu määrittelevän meille ihmisyytemme arvoja. Se määrittelee meille, millainen on arvokas elämä ja miten sitä toteutetaan.
Olenko tärkeä, jos en suoriudukaan töistäni tai onko arvoa ollenkaan, jos olen työtön?
Suomi halutaan nousuun ja siihen tarvitaan uusia työpaikkoja. Siihen kaivataan myös nykyistä lempeämpää otetta työelämässä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista, jotta työntekijät eivät väsy taakkaansa.
Mielenterveyden keskusliiton nimeämä Hyvän mielen lähettiläs Pertti Salovaara toteaa, että me kaikki olemme ihmisiä, hauraita ja mielemme voi sairastua. Ihmisten tehtävänä on määrittää ihmisyytemme kautta sekä yhteiskunnallisia että työelämän arvoja.
Mielenterveysongelmat koskettavat jossain elämän vaiheessa noin neljäsosaa suomalaisista. Vuosittain yli 7 000 suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä on noin 113 000 kuntoutujaa, joista suurin osa haluaisi tavoitella työelämäosallisuutta omien voimavarojen mukaisesti. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistyminen toisi valtion kassaan 830 miljoonaa euroa vuodessa.
Yhdistystoimintaan osallistuminen on Liisa Hokkasen tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä osallisuuden vahvistamisessa. Se palauttaa yhteiskunnallista osallisuutta, jota mielenterveysongelma on katkonut. Yhdessä ollaan valmiimpia kestämään heikkoja hetkiä ja astumaan ulos maailmaan.
Se auttaa, kun on mielekästä toimintaa, voi osallistua ja tulla kuulluksi. Tuella kuntoutuja löytää omat voimavaransa, näkee itsensä osaajana sekä oman elämänsä asiantuntijana. Ihminen oppii näkemään itsensä omien kykyjensä ja vahvuuksiensa kautta sen sijaan, että keskittyisi sairauksien aiheuttamiin rajoitteisiin.
Se, että kuntoutuja osallistuu neljän seinän ulkopuolella olevaan toimintaan, kiinnittää hänet yhteiskuntaan ja estää yhteiskunnalle kalliin syrjäytymisen ja yksilöllisen kärsimyksen.