Hirvittääkö joulusiivous? Tästä voisi olla apua…

0

Jos et ole käyttänyt vielä tämän vuoden kotitalousvähennystä kokonaan, voit hyödyntää lopun vähennyksestä esimerkiksi joulusiivoukseen.
Kotitalousvähennyksen saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Työ tulee tehdä vähennystä vaativan henkilön käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennyksen saa myös, jos työ on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennyksen saa siten esimerkiksi joulusiivouksen teettämisestä omaan tai vanhempien kotiin.
Jos olet maksanut palkkaa kotitaloudessasi työskentelevälle siivoojalle, saat kotitalousvähennyksenä vähentää maksamasi palkan sivukulut eli työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Lisäksi itse palkasta voi vähentää 15 prosenttia.
Mikäli olet teettänyt joulusiivouksen ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä tai yrittäjällä, voit vähentää tälle maksetusta työkorvauksesta 45 prosenttia. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Muistathan tarkastaa, että yritys tai yrittäjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa verovelvollista kohden. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa verovelvollista kohden.
Vähennys on vuosikohtainen ja myönnetään palkan, palkan sivukulujen tai työkorvauksen maksuvuonna. Jos siis lasku joulusiivouksesta maksetaan vielä tämän vuoden puolella, myönnetään kotitalousvähennys vuoden 2014 verotuksessa.