Apua tarjolla

0

Ihminen tykkää asua omassa kodissaan. Sairaana ja vanhanakin se on monen mielestä paras vaihtoehto. Laitoksiin mennään, kun se muodostuu välttämättömäksi.
Kustannuksienkin osalta ikäihmisten kotona asuminen on kannatettavaa. Fyysisen ja monesti myös henkisen kunnon heikentyessä sekä sairauksien myötä tarvitaan tukea ja auttajia. Auttajien tulee olla valmiita, ja heidän pitää tulla, kun kutsu käy.
Kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat apua sekä päivällä että yöllä, ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa. Vaikka yksittäisen ihmisen kohdalla näin ei ole, esimerkiksi Someron kokoisessa kunnossa miltei aina joku tarvitsee apua jossakin.
Päivystykset ovat Somerolla ammattilaisten käsissän. Siitäkin huolimatta, että kaupunki luopui turvapuhelinpäivystyksestä. Mikään ei ole siltä kantilta muuttunut. Nyt avun tarjoajana on yksityinen hoivayritys.
Turvaranneke on ikäihmiselle pelastusrengas. Se on hänen ranteessaan ja saatavilla koko ajan. Tasapainoaistien heikentyessä ranneketta on syytä pitää aina, sillä niin lyhyttä matkaa ei ole, ettei jotakin voi sattua.
Myös rannekkeen käyttö pitää osata. Muistisairauksien myötä ei ole varmuutta, että käyttäjä osaa, muistaa tai kykenee painamaan nappia. Hoivayritysten henkilöstön sekä omaisten on syytä katsoa perään, ja huolehtia siitä, että turvaranneketta osataan tosipaikan tullen käyttää.