Vain 27 sekunnin tähden

0

Joensuuntien turvallisuus pulpahtelee esille aika ajoin. Viimeisimpänä teknistä lautakuntaa lähestyi yksityinen kuntalainen kansalaisaloitteellaan. Aloitteessa ehdotettiin Joensuuntien nopeusrajoituksen laskemista 30 kilometriin tunnissa.
Perusteluina olivat lukuisat läheltä piti -tilanteet sekä tapahtuneet onnettomuudet. Aloitteen tekijä haluaisi parantaa liikenneturvallisuutta – niin jalankulkijoiden, liikuntarajoitteisten kuin koululaisten.
Tekninen lautakunta vahvisti valmistelijan esityksen: ”nopeusrajoitusten laskeminen ei oletettavasti vaikuta ajoneuvojen nopeuden laskemiseen Joensuuntiellä eikä sitä kautta paranna liikenneturvallisuutta”. Pääteltiin myös, että yleisellä liikennevalistuksella voidaan saavuttaa parempia tuloksia.
Nopeuden rajoitusta vastustavat kertovat kantanaan, että käsky ei ulotu niihin, jotka rikkovat nykyistäkin rajoitusta, jolloin nopeuserot vain kasvaisivat.
Mutta, mutta: Samalla periaatteella ei Salontien satasen rajoitustakaan saisi laskea talvella kahdeksaankymppiin, jos sitä pelättäisiin vain rikottavan, ja nopeuserojen entisestään kasvavan.
Kiireen pitäminen ei ole hyvä selitys. Somero-lehti teki yksinkertaisen vertailun asiasta. Sääntöjen mukaan ajetussa testissä liikenneympyrästä kestää minuutti 39 sekuntia Joensuuntien toiseen päähän. Jos ajaa kansalaisaloitteessa ehdotettua kolmeakympppiä, aikaa kuluu kaksi minuuttia kuusi sekuntia.
Vain 27 sekunnin tähden. Kenellä on niin kiire? ”Ei oletettavasti vaikuta” mihinkään tällaisia kysyä.