Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2015: Yrittäjät ovat varovaisia talousodotuksissaan

0

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että yrittäjät ovat aavistuksen viimevuotista varovaisempia arvioidessaan yrityksensä liikevaihdon, henkilökunnan määrän, kannattavuuden ja investointien määrän kehitystä. Varsinais-Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeimmäksi liikennehankkeeksi yrittäjät nostavat lentoyhteyksien lisäämisen Eurooppaan, niin sanotun Tunnin junan ja Valtatie 8:n kehittämisen.

Maakunnan yrittäjistä 37 prosenttia uskoo edelleen liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna samalla, kun liikevaihdon laskua ennakoi 19 prosenttia vastaajista. Liikevaihto-odotusten saldoluku 18 on laskenut 5 yksikköä viime vuodesta.

Tulosodotuksissaan yrittäjät ovat liikevaihto-odotuksiakin varovaisempia, kun kannattavuuden kasvua ennakoi 29 prosenttia vastaajista ja reilu viidennes arvioi kannattavuutensa heikkenevän. Kannattavuusodotusten saldoluku 7 on pudonnut 7 yksikköä viime vuodesta.

Myös henkilökunnan määrän kehitysodotukset ovat viimevuotista maltillisemmat, sillä 12 prosenttia maakunnan yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän kasvavan tänä vuonna ja joka kymmenes kyselyyn vastannut yrittäjä arvioi, että he joutuvat vähentämään henkilökuntansa määrää tänä vuonna. Henkilökunnan määrän kehitystä kuvaava saldoluku on 2, pudotusta viime vuoteen 4 yksikköä.

Jo muutama vuosi sitten alkanut investointiodotusten lasku jatkuu tänäkin vuonna, vaikka edelleen 59 prosenttia vastaajista ilmoittaa investointiensa määrän säilyvän ennallaan. Investointien kasvuun uskoo 17 prosenttia vastaajista. Investointiensa vähentämistä suunnittelee kuitenkin samanaikaisesti 24 prosenttia vastaajista. Tämän vuoden investointiodotusten saldoluku -7 on Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 22-vuotisen historian alhaisin.

– Kokonaisuudessaan yrittäjien odotukset ovat viimevuotista varovaisemmat, vaikka myönteisiäkin merkkejä on nähtävissä, kun tuloksia tarkastellaan toimialoittain ja seutukunnittain, arvioi Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom.

– Vaikka kasvuodotukset kokonaisuudessaan ovat laskeneet hieman viime vuodesta, välittyy tuloksista kuitenkin se, että Varsinais-Suomessa on edelleen paljon yrityksiä, jotka ennakoivat kasvua myös tänä vuonna, Wibom kommentoi.

Myönteistä on myös se, että edelleen yli neljännes (27 %) vastaajayrityksistä ennakoi luovansa vähintään yhden uuden työpaikan vuonna 2015.

Salossa ja Turunmaalla tänä vuonna toiveikkaimmat yrittäjät

Maakuntaennusteen tulosten vertailu seutukunnittain osoittaa, että vain Loimaan seudulla kasvuodotukset ovat viimevuotista paremmat liikevaihdon kasvuodotuksia lukuun ottamatta. Suurimmat kasvuodotukset ovat tänä vuonna Salon seudun ja Turunmaan yrittäjillä. Turun seudun kunnista kokonaisuutena toiveikkaimpia kasvuodotusten suhteen ovat kaarinalaiset yrittäjät. Turun seudun ulkopuolella sijaitsevista kunnissa, joista saatiin yli 30 vastausta, Salossa yrittäjät ovat muita toiveikkaampia alkaneen vuoden kasvuodotuksissaan.

Tietotekniikka-ala ennakoi kasvua selvästi muita aloja enemmän

Toimialavertailu osoittaa, että positiivisimmassa vireessä kuluvaan vuoteen suuntaa tietotekniikka-ala. Se on ainoa toimiala tänä vuonna, jolla kaikkien kysyttyjen mittarien; liikevaihdon, kannattavuuden, henkilökunnan määrän ja investointien saldoluvut ovat positiivisia. Kokoluokittain yrityksiä tarkastellessa positiivisimmissa tunnelmissa liikevaihto-odotuksissaan ovat tänäkin vuonna isomman kokoluokan pk-yritykset, joissa ennakoidaan eniten kasvua.

Loimaan seutu paras yrittäjyysilmapiiriltään – Kaarina kunnista ykkönen

Yrittäjistä 47 prosenttia pitää oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä joko hyvänä tai erinomaisena ja yrittäjistä 35 prosenttia pitää yhteistyötä oman kuntansa kanssa vähintäänkin hyvänä. Toimitilojen ja tonttien saatavuus arvioidaan tänäkin vuonna viimevuosien tapaan hyväksi Varsinais-Suomessa, kun 52 prosenttia vastaajista pitää sitä vähintään hyvänä. Peruspalvelujen toimivuuden omassa kunnassaan vähintään hyväksi arvioi 47 prosenttia vastaajista.

Seutukunnista parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu tänä vuonna Loimaan seudulla, jossa myös yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä on arvioitu sujuvimmaksi. Peruspalvelujen toimivuudelta parhaaksi seutukunnaksi maakunnassa on arvioitu Turun seutu. Tontteja ja toimitiloja on yrittäjien arvioiden mukaan parhaiten saatavilla Salon seudulla. Paras kunta yrittäjyysilmapiiriltään Varsinais-Suomessa on yrittäjien mielestä Kaarina.

Yrittäjät kaipaavat lisää yhteyksiä Eurooppaan

Yrittäjien mielestä Varsinais-Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeimmät liikennehankkeet ovat lentoyhteyksien lisääminen Eurooppaan, niin sanottu Tunnin juna eli Turku-Helsinki -ratayhteyden kehittäminen ja Valtatie 8:n kehittäminen.

Pk-yrittäjistä 42 prosenttia arvioi, että Turun telakkaratkaisulla on myönteisiä vaikutuksia oman yrityksen toimintaan. Vastauksista välittyy myös se, että telakkaratkaisun uskotaan vaikuttavan myönteisesti yleiseen ilmapiiriin maakunnassa.

Maakuntaennusteen vastausten perusteella pk-yrittäjän tukiverkoston tärkeimmät tahot ovat oma lähipiiri, tilitoimisto, pankki tai muu rahoittaja sekä yrittäjäjärjestö.