Pohdinnan paikka

0

Koulusuunnittelua Somerolla on leimannut kiire. Se ei sinällään ole ihme. Jokainen kuukausi maksaa väistötilojen vuokrina 35 000 euroa. Myös oppilaat ja koulujen henkilökunta ansaitsevat saada uuden koulun mahdollisimman pian.
Nyt vastaan on tullut tarkemman pohtimisen aika. Luottamushenkilöiden epäluulo on kasvanut osin niin isoksi, että tilanne vaatii lisää infoa, oikeutta päästä kysymään asioista ja päättämään vasta sen jälkeen, mitä Somerolla pitää koulun kanssa tehdä.
Epäluuloja ei suinkaan ole kaikkialla. Monet tahot puoltavat koulun nykyisiä piirustuksia ja pitävät niitä erinomaisina.
Koulun hankesuunnitelman lähtökohdista on silti poikettu monissa kohdin. Välimatka hankesuunnitelmasta nykyisiin luonnoksiin on karannut yhä pidemmäksi. Pieni aikalisä ei ole paha, jos sillä voidaan saada aikaan parannuksia.
Ohjausryhmän päätös valtuustoseminaarin tarpeesta on tervetullut. Nyt, jos koska tarvitaan keskustelua. On toivottavaa, että keskusteluun osallistuvat päättäjät osoittavat avointa mieltä kaikkia osapuolia kohtaan. Seminaarin jälkeen on myös tärkeää, että kaikki pystyvät sitoutumaan siihen päätöskokonaisuuteen, mikä koulusta tehdään. Oli se sitten millainen päätös tahansa.
Toivottavaa olisi myös, että lehdistö pääsisi seuraamaan seminaaria. Seminaarista saatava uusi tieto tavoittaisi sen jälkeen kaikki kuntalaiset ja veronmaksajat. Vielä ei lehdistön mukaan pääsy ole varmistunut.
Osa päättäjistä haluaisi, että Someron historian suurimman rakennushankkeen keskustelut käydään suljettujen ovien takana.