Kaupunginhallitus pohtii koulukeskuksen suunnittelun jatkoa maanantaina

0

Kiiruun koulun ohjausryhmä totesi palaverissaan, että uuden koulukeskuksen suunnittelua voidaan jatkaa jo tehtyjen päätösten antamissa raameissa. Se perusti päätöksensä maanantaiseen neuvotteluun arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa sekä valtuustoseminaariin, jossa aihetta selviteltiin.

Ohjausryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että koulukeskuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään puhtaaksimuurattua tiiltä ja sementtikuitulevyä. Valintaa perustellaan sillä, että näillä materiaaleilla on edullisemmat kokonaistoteutus- ja ylläpitokustannukset verrattuna muilta osin hyväksyttyihin L2-suunnitelmiin, joissa sementtikuitulevyn sijaan oli esitetty käytettäväksi puuta.

Ryhmän jäsen Jouko Elo olisi halunnut tilata sellaiset suunnitelmavaihtoehdot, joissa luokkasiipiä olisi levennetty ja lyhennetty. Hän esitti myös puun käyttöä sementtikuitulevyn sijaan. Kumpikaan ehdotus ei saanut kannatusta.

Koulun kokonaiskustannusarvioksi ohjausryhmä esittää yksimielisesti 14,8 miljoonaa euroa. Se ei sisällä tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden hankintakustannuksia.

Ohjausryhmä pitää tärkeänä, että ilmanvaihtokonehuoneen katto toteutetaan ulkoisella vedenpoistolla, ja että auditorio toteutetaan avattavalla seinällä.
Kaupunginhallitus käsittelee esityksiä ensi viikon maanantaina.