Tukiainen minut vieköön

0

Taas on aika valita juuri se oikea. Se, joka parhaalla mahdollisella tavalla kykenee hoitamaan yhteisiä asioitamme seuraavan eduskuntakauden ajan.
Kansanedustajaehdokkaat tekevät itseään tykö, kuka enemmän kuka vähemmän.
Somerolta radalle lähti neljä ehdokasta. Jari Ahlfors (IPU), Jani Kurvinen (kesk.), Meri Rawstorne (kd.) ja Mikko Välttilä (vihr.) on jo Somero-lehdessä esiteltykin, mutta heihin tutustutaan vielä tarkemminkin ensi viikolla. Muita Varsinais-Suomen ehdokkaita esittelemme, ja olemme esitelleet, sitä mukaa kun he Somerolla piipahtavat.
Somero-lehti järjestää myös 23.3. vaalipaneelin Bio Jukolassa. Kaikki somerolaiset ehdokkaat ovat tulossa mukaan, mutta myös muista puolueista on luvattu edustajia paikalle.
Sopivaa ehdokasta voi itselleen etsiä myös vaalikoneiden avulla. Esimerkiksi Yle tarjosi kaikille kahdelletuhannelle ehdokkaalle mahdollisuuden osallistua vaalikoneeseen sekä neljän minuutin videohaastatteluun. Somerolaiset käyttivät mahdollisuuden hyväkseen.
Esittelyosuudessaan ehdokkaat antavat kolme vaalilupausta. Somerolaisten lupauksissa esille nousevat  vähäosaisista ja lapsiperheistä huolehtiminen sekä yrittäjyyden ja koulutuksen tärkeys. Myös hyvistä tieyhteyksistä ja kotimaisen ruuan aseman turvaamisesta aiotaan huolehtia.
Kuten vaaleissa tapana on luvataan kymmenen hyvää ja yksitoista kaunista.
Ja lupauksista aiotaan pitää myös kiinni, ainakin yksi ehdokkaista toteaa, että ”Jos sanani syön, Tukiainen minut vieköön”.