1975: Tasa-arvo esillä emäntäpäivillä

0
Emäntäpäivien sankkaa kuuntelijajoukkoa
Emäntäpäivien sankkaa kuuntelijajoukkoa.

Tiistai 25. helmikuuta 1975

Lämmin kevätpäivä oli saanut Someron ja Somerniemen naisväen liikkeelle. Maanantaina Someron kansalaiskoululla pidetyille emäntäpäiville oli saapunut noin 250 henkeä.
Päivän ohjelmaan kuului niin asiaa, kuin viihdettäkin. Roope Raunistola juonsi ohjelmat ja viihdytti kuulijoita huumorilla ja lauluillaan. Tervehdyspuheen piti Maa- ja Kotitalousnaisten puheenjohtaja, emäntä Ritva Talikka.
Muuten tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa sosiaaliturvan kehitystä ja emännän asemaa maataloudessa. Lisäksi kuultiin hanurin soittoa ja talousopettaja Helena Lehikkö esitteli Valion uusia tuotteita.
– Emännän tulee olla tasavertainen isännän kanssa. Emäntä on otettava huomioon ja hänen työtään on arvostettava”, totesi emäntä Ritva Talikka tervehdyspuheessaan.
Naiset osallistuvat runsaasti työelämään, mutta eri sukupuolten palkkaerot ovat edelleen huomattavat. Huonosti palkatut ammatit ovat ns. naistenammatteja ja heidän hyvin palkatut johtajansa ovat miehiä.
Tasa-arvoon pääsemiseksi naisten koulutus on tärkeää. Työnantajien tulisi luopua naisia syrjivästä asenteesta.
Kuluva vuosi on nimitetty naistenvuodeksi. Sen tunnuksia ovat tasa-arvo, kehitys ja rauha. Naisten ja miesten tasa-arvoisuutta pyritään kehittymään.
– Naisten ja miesten tasa-arvoisuutta pyritään kehittämään. Naisten täydellinen osallistuminen yhteiskunnan kehitykseen pitäisi taata. Toivottavasti naistenvuosi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, eikä toteutuminen siirry hamaan tulevaisuuteen, totesi Talikka lopuksi.
Anna-Liisa Uusitalo puhui emännän asemasta kehittyvässä maataloudessa. Talonpoikaisuuteen on perinteisesti kuulunut tasa-arvo miehen ja naisen välillä. Nykyään puhutaankin paljon, että maatila on emännän ja isännän yhteinen yritys. Emännän ei ole tarvinnut nousta valtataisteluun tähän päästäkseen.
Uusitalo korosti, että yhteinen yritys edellyttää yhteistä vastuuta. Hän mainitsi myös, että liikenneolojen parannuttua naisilla on nykyään paremmat mahdollisuudet osallistua kokouksiin ja tulla valituiksi luottamustehtäviin.
Uusitalo lopetti puheenvuoronsa siihen faktaan, että tänä vuonna on saatu runsaasti lisää naisia luottamustehtäviin.