2005: Erityisluokat sijoitetaan Joensuun ja Kiiruun kouluihin.

0

Perjantai 15. huhtikuuta 2005

Sivistyslauta teki yksimielisen päätöksen alakoulujen erityisluokkien sijoittamisesta. Alakoulun erityisluokat tullaan sijoittamaan keskitetysti Joensuun kouluun ja yläkoulun Kiiruun kouluun. Erityisopetukseen käytettäviä resursseja ei pienennetä tästä vuodesta.
Tämä suunnitelma tarkoittaa, että käytettävissä olisi kuusi erityisopettajan ja yksi tuntiopettajan virka. Ylisuuria luokkia ei ole muodostumassa. Osa-aikaista erityisopetusta tullaan antamaan kaikilla kouluilla. Tästä huolehtii kiertävä erityisopettaja.
Kaupunki perustelee päätöstä muun muassa yhdenmukaisuuden toteutumisella eri kyläkoulujen välillä.
– Jos Oinasjärvelle jätettäisiin erityisluokka, niin sellainen pitäisi olla yhtä hyvin esimerkiksi Pitkäjärvellä, toteaa sivistysjohtaja Tiina Larsson.
Suunnitelmalla pyritään saamaan Joensuun koululle tasaiset luokkaryhmät (6-10 oppilasta/luokka). Lisäksi käytettävissä on myös psykologi.
Sivistyslautakunnan päätös ei miellyt kaikkia. Se merkitsee Oinasjärven koululla toimivan seitsemän oppilaan erityisluokan loppumista ensi syksynä.
Päivi Malin-Perho toivoo, että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään opetukseen.
– Sivistysjohtaja puhui tasavertaisuuden periaatteesta. Logiikka on kestämätön. Sen mukaan ei Somerolla voisi yhtäkään katua päällystää, ettei toinen saisi vähän parempaa, hän tuhahtaa.
Vanhemmat kritisoivat lasten siirtämistä suureen kouluun. He muistuttavat, että lapsille jo syntyneet kaverisuhteet ja pienen koulun rauhallinen ympäristö ovat tärkeitä pienryhmäläisille.
– Tällä hyväksi koetulla järjestelmällä saamme todellista säästöä, kun saamme nämä lapset onnistuneesti elämän alkuun, toteaa Niina Mäkinen.
– Sosiaalinen verkko on niin tärkeä. Se hoivaa ja opettaa. Lautakunta ei näy pohtivan lainkaan sitä.
Vanhempainyhdistys jättää kaupunginhallitukselle kirjeen erityisluokkansa ja sen opettajan säilyttämisestä oman kylän koululla.