Lukiolaiset kaipaavat lisätietoja työelämästä

0

Runsas neljännes nuorista aikoo pitää valmistumisen jälkeen välivuoden, kun vielä vuosi sitten vain viidennes mietti välivuoden pitämistä. Erityisesti tytöt ovat hyppäämässä pois opintoputkesta. Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistun Kun koulu loppuu -tutkimuksen tuloksista. Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median kyselyyn vastasi yli 7200 yläkoulu- ja lukioikäistä nuorta.
Opinto- ja alavalinnat teettävät nuorille epävarmuutta. Vain 18 prosenttia lukiolaisista tietää varmasti, mihin he pyrkivät opiskelemaan lukion jälkeen. Lukion päättäneistä suurin osa on hakeutumassa jatko-opintoihin, joskin lukiolaisten vastauksista huokuu epätietoisuus sekä työelämään että opiskelu- ja alavalintoihin. Yliopisto-opinnot ovat edellisvuoden tapaan lukiolaisten ykkösvaihtoehto.
Työelämätiedoista on huutava pula lukioissa. Lukiolaisista 77 prosenttia kertoo, että työelämäasioita käsitellään koulussa vähän tai ei lainkaan ja noin 70 prosenttia lukiolaisista ilmoittaa kaipaavansa lisää tietoa ja opetusta työelämäasioista. Työelämää haluttaisiin lukioon sekä lisätiedon että erityisesti omakohtaisen kokeilun eli TET-harjoittelun muodossa. Nuoret haluaisivat kuulla myös erilaisista aloista ja tehtävistä suoraan eri alojen ammattilaisilta.
Korkea-asteen haku-uudistus, jossa ensimmäistä kertaa hakevia suositaan ja opiskelualan vaihtaminen on haasteellisempaa, tuo yhä enemmän painetta heti lukion jälkeisille opintovalinnoille. Tämä näkyy nyt lukiolaisten kasvaneissa välivuosisuunnitelmissa ja epävarmuudessa alan valintaa kohtaan. Työelämätiedolle pitäisi siis varata lukiossa tilaa, myös osaksi aineopintoja.