Matkalla kohti vaalivoittoa

0

Vaalien loppuhuipentuma, varsinainen vaalipäivä on lähellä. Sunnuntai-iltana ratkeaa, ketkä 200 ihmistä valitaan eduskuntaan.
Somerolta kansanedustajan valtakirjan allekirjoittamista hamuaa neljä ehdokasta. Onnellisin tilanne kotikunnan kannalta olisi, että kaikki pääsisivät läpi. Somerolle tärkeät asiat nousisivat neljän edustajan voimin ylimmällä päätöksenteon tasolla näkyvästi esille, mikä ennustaisi jatkossa paljon hyvää Someron kehittymiselle.
Todennäköisyys ei puolla sitä, että kaikki neljä pääsevät läpi. Äänioikeutettujen määrä, Somerolla 7 359 henkilöä, on sen verran pieni, että äänten hajonta tulee vastaan. Kaikkien neljän läpimeno edellyttäisi, että Someron ulkopuolelta ääniä tulisi todella paljon.
Jännitettävää on riittävästi siinäkin, pääseekö Somerolta yksi ehdokas läpi, tai mahdollisesti useampi.
Tärkeää olisi, että mahdollisimman moni käyttäisi sunnuntai-iltaan mennessä äänioikeuttaan. Äänestämättä jättäminen on todella huono kannanotto.
Nuorten äänestämisestä on suurin huoli. Eduskunnassa ovat yliedustettuina vanhemmat sukupolvet, kun nuoremmat ikäluokat ovat selvästi aliedustettuina.
200:sta edustajasta vuosina 1960–69 syntyneitä oli viime eduskunnassa yli kolmasosa, 71 henkilöä. Vuosina 1950–59 syntyneitä oli vastaavasti neljännes, eli 51 henkilöä. Alle 35-vuotiaita kansanedustajia oli vain neljäsosa.
Selitys löytyy äänestäneiden ikäjakaumasta. Kuten eräässä blogitekstissä otsikoitiin: Jonnet ei äänestä. Ja sillä tarkoitetaan nuoria miehiä.
Mutta heidänkin kannattaisi. Mars vaaliuurnille!