Aloitusluvat neljälle tuulivoimalalle

0

Ympäristölautakunta myönsi Ilmatar Oy:lle ennenaikaiset rakennustöiden aloitusluvat tuulivoimaloiden perustuksien raudoitukseen, perustusten valamiseen ja kaapeliverkon rakentamiseen ja turbiinien pystytykseen.
Ympäristölautakunta on antanut jo tätä aiemmin Ilmattarelle rakennusluvat näille neljälle tuulimyllylle Palman alueelle. Työt eivät ole edenneet pitemmälle, sillä neljä tahoa valitti luvista Turun hallinto-oikeuteen.
Lautakunta hyväksyi myös rakennustarkastaja Petri Vastamäen ehdottamat vakuudet, jos rakentaminen ei luonnistukaan ja joudutaan purkamaan rakenteita. Vakuussumma on yhteensä 160 000 euroa eli 40 000 jokaista voimalaa kohden.
Somerolainen Juhani Nylund ihmettelee ympäristölautakunnan päätöstä.
– Se ei ole meidän asukkaiden vika, että yhtiö on ottanut riskejä. Ei ole myöskään lautakunnan tehtävä vahtia yhtiön etuja ja olla sen takuumiehenä. Sen pitää vahtia meidän somerolaisten etuja, toteaa Nylund, joka on yksi heistä, joka valitti Turun hallinto-oikeuteen rakennusluvan myöntämisestä.
Nylundista Palmankallio ei ole tuulivoimaloiden paikka, sillä siellä voimalat ja niiden haitat ovat liian lähellä asutusta.
– Kahden kilometrin säteellä tuulivoimaloista on 384 asuinrakennusta ja parikymmentä vapaa-ajanasuntoa. Meille ulottuu kirkkaasti melu, vaikka en asu aivan vieressä, sanoo Juhani Nylund asunnoltaan Museo- ja Mäntytien tuntumasta.
Juhani Nylund sanoo, että ympäristölautakunnan päätöksestä tullaan valittamaan.