Sote nousee esiin

0

Hallitusneuvottelijat taittavat peistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteista. Hallitusneuvottelujen vetäjä Juha Sipilä on sanonut, että hallitusneuvottelujen aikana tullaan tekemään poliittinen päätös myös rakennemallista. Somerolla, kuten muissakin kunnissa odotellaan, minkälaiseen tulokseen neuvottelijat pääsevät, josta ryhtyä myöhemmin sotea työstämään.
Uudistus on ollut huulilla monta vuotta. Edellinen hallitus olisi halunnut saada sen päätökseen ennen vaaleja. Aika loppui kesken, saattoi uskalluskin.
Alkulähtökohtana oli palvelujen turvaaminen tasa-arvoisena asui sitten missä tahansa Suomen kolkassa tahansa. Maailma on muuttunut sinä aikana, kun oikeaa mallia tai malleja on työstetty. Taloustilanteen heikkeneminen on tuonut vivahteensa. Vaikuttaa jo siltä, että tuottavuus ja kannattavuus ovat nousseet tärkeimmiksi kriteereiksi palvelu-uudistuksessa.
Sote-raamien kautta on tarkoitus saavuttaa kolmen miljardin euron säästöt. Rajuja uudistuksia on tehtävä, juustohöylä tai menojen siirtely paikasta toiseen ei enää onnistu.
Hallitusneuvottelijat ovat väläytelleet myös palvelujen tuottajakentän monipuolistamista. Julkinen sektori ei yksin kestä tuottamaan nykyistä palvelukirjoa. On ratkaistava, luovutaanko joistakin valtion ja kuntien tuottamista palveluista kokonaan sekä mitä ja missä määrin palveluja annetaan yksityisille palveluntuottajille.
Yksityistämisessä on pelkona suomalaisen tasa-arvoisen sosiaaliturvan mureneminen. Saavatko jatkossa vain he palveluja, joilla on varaa maksaa niistä.
Korkeatasoiset palvelut ovat perusta, mutta myös heitä tulee muistaa, jotka tekevät käytännön työtä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Heidän tulee jaksaa hoitaa. Väsynyt ja innoton ei jaksa palvella.