Paimionjoen säännöstely todettu tarpeettomaksi

0

Paimionjoen palauttaminen kohti ennen 1965 vallinnutta luonnonmukaista tilaa alkaa. Paimionjoen sääntely on käynyt tarpeettomaksi.
Virtaamamallinnuksista havaittiin noin vuosi sitten, että etenkin Someroa haittaavaa säännöstelyä on mahdollista kehittää toimivammaksi. Kun Turun seudun tekopohjavesihanke valmistui, pinnan sääntelyä Paimionjoessa ei tarvita enää lainkaan.
– Paimionjoki on enää vain Turun alueen varavesijärjestelmän varavesialuetta. On niin pieni todennäköisyys, että sitä tarvittaisiin, joten säännöstelystä koituva riesa ja kustannukset on katsottu kohtuuttomiksi, Ely-keskuksen vanhempi insinööri Juha-Pekka Triipponen muotoilee.
Kosken TL puolella sijaitseva Karjakosken säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi. Karjakosken nykyisen säännöstelypadon purkaminen alkaa juhannuksen jälkeen. Ensi viikolla ruvetaan rakentamaan niin sanottua työpatoa. Muutostöiden takia vedenpintaa on jo pudotettu Hovirinnankosken yläpuolella. Koko työmaa tulee valmiiksi vielä ennen syyssateita.
Jo lähivuosina toteutetaan vastaavanlainen muutostyö Hovirinnankosken säännöstelypadolle. Suunnittelu tehdään yhteistyönä Someron kaupungin, Ely-keskuksen ja Turun Vesiliikelaitoksen kesken.