Vapaaehtoistyö on tärkeä osa Suomea

0

Somerolaiset ovat ahkeria osallistumaan erilaisten yhdistysten, seurojen ja kulttuuririentojen järjestämiseen. Urheiluseurat ja monet muut yhdistykset pyörivät vapaaehtoisten voimin. Ilman heitä toiminta on vaarassa loppua.
Suomi on yhdistysten maa. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana 1,4 miljoonaa suomalaista, ilmenee Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja kirkkohallituksen teettämästä tutkimuksesta.
Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä on lisääntynyt vuodesta 2010. Vapaaehtoistyötä tehdään nykyisin lähes 170 000 henkilötyövuotta, kun lukema oli 146 000 vuonna 2010.
Suurimmat toiminnan kentät ovat liikunta ja urheilu, nuorison parissa tehty vapaaehtoistyö sekä seniorien ja vanhusten parissa tehty vapaaehtoistyö. Liikunnan ja urheilun parissa on laskettu toimivan 350 000 suomalaista, vapaaehtoistyössä lasten ja nuorison parissa 343 000 sekä seniorien ja vanhusten parissa 344 000.
Kaikenlaisille vapaaehtoistyön muodoille, niin kertaluonteiselle kuin pitkäkestoiselle on tilaus. Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi isosena lapsi-isovanhempi leirillä, tukihenkilönä sairaalassa ja tapahtuman järjestäjänä. Vapaaehtoistyö antaa elämään sisältöä ja pidentää tutkimusten mukaan jopa elinaikaa.
Useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että lapsia ja nuoria pitäisi kasvattaa vapaaehtoistyöhön osana koulujärjestelmää. Hyvä työ jatkuu sukupolvelta toiselle.
Vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on tutkitusti moninaisia hyvinvointivaikutuksia. Se antaa konkreettisia osallisuuden ja tarpeellisuuden kokemuksia ja kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen.