1985: Terveyspalveluauto hyvä vaihtoehto

0

_DSC0137

Torstai, 9. heinäkuuta 1985

Kun viljelijöille aiheutuneet matkakustannukset ja menetetyn työajan kustannukset sekä palvelujen välittömät julkiset kustannukset otettiin huomioon, muodostuivat liikkuvan yksikön kustannukset tarkastettua kohti noin 20 prosenttia pienemmiksi kuin kiinteän työterveysaseman kustannukset.
Sosiaaliturvan tutkimuslaitoksen saamien tutkimustulosten perusteella olisi yli 40 kilometrin etäisyydellä kunnan keskustasta asuvien viljelijöiden palvelut syytä tarjota liikkuvassa yksikössä palvelujen vajaakäytön välttämiseksi.
Lähes tunnin tai sitä pitempään kestävät tarkastukset on Kuusamon kokeilun perusteella kuitenkin edullisinta järjestää työterveysasemalla. Mitä lyhyempiä tarkastukset ovat, sitä kannattavammaksi terveyspalveluauton käyttö tulee haja-asutusalueella.
Tutkimusaineisto muodostui kaikista Kuusamon kunnan MYEL-vakuutetuista. Heistä satunnaisesti valituille kahdelle kokeiluryhmälle tarjottiin työterveyshuoltopalveluja ja yksi muodosti vertailuryhmän. Kokeilu liittyi osana laajempaan viljelijäväestön työterveyshuollon suunnittelemiseen perustuvaan tutkimukseen. Siinä olivat mukana myös Kuopion alueterveyslaitos ja lääkintöhallitus.
Terveyspalveluauton käyttöä selvittävä tutkimusraportti on julkaistu 90-sivuisena Kansaneläkelaitoksen tieteellisessä julkaisusarjassa.