Häntälän notkojoen veden ravinnepitoisuudet huomattavan korkeita

0
Kuva Simo Päivärinta
Kuva Simo Päivärinta

Kerkolan ja Häntälän alueella Rekijoessa havaittiin reilu viikko sitten huomattava määrä lietelantaa, joka oli muuttanut veden mustaksi ja haisevaksi. Syynä oli somerolaisen eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisesta aiheutunut päästö.
Päästöstä tehtiin havaintoja useiden kilometrien matkalla.
Nyt lietesäiliö on tyhjennetty, eikä vuotoa enää ole.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen edustaja kävi ottamassa vesinäytteitä päästön leviämisen kartoittamiseksi. Näytteiden ensimmäiset tulokset on saatu laboratoriosta ja ne vahvistavat paikan päällä tehdyt havainnot joen saastumisesta.
Kokonaisravinnepitoisuudet Rekijoessa olivat tulosten mukaan paikoin huomattavan korkeita. Murronkulman sillan kohdalla, noin 10 kilometriä päästölähteestä, fosforipitoisuudet olivat noin 25-kertaisia ja typpipitoisuudet noin 9-kertaisia keskimääräisiin verrattuna. Somero-Salo -tien sillan kohdalla fosforipitoisuudet olivat 1,5-kertaisia ja typpipitoisuudet vajaa kaksinkertainen keskimääräisiin verrattuna.
Bakteerimäärityksessä käytettyjen pikatestien perusteella Murronkulmalla bakteeripitoisuudet olivat monikymmenkertaisia uimaveden hyvän laadun raja-arvoihin verrattuna ja vielä Somero-Salo sillankin kohdalla selvästi kohonneita. Pikamenetelmä voi tosin antaa suuremmat luvut kuin uimaveden laadun arvioinnissa käytetty menetelmä. Varmistetut tulokset saadaan loppuviikolla.
Kalakuolemista ei ole havaintoja. Lisänäytteitä tullaan ottamaan tarpeen mukaan.
Someron kaupungin ympäristöterveydenhuollon antaman tiedon mukaan jokiveden käyttöä talous- ja karjan juomavetenä on toistaiseksi syytä välttää kohdealueella ja siitä alajuoksun suuntaan.