Lapsi oppii liikenteen aikuisen seurassa

0

Koululaiset saapuvat   jälleen liikenteeseen ensi maanantaina kesälomien jälkeen. Kaikkien tiellä liikkuvien on syytä muistaa heidän turvallisuutensa. Muutaman kuukauden tauon jälkeen asiaa on syytä itse kunkin teroittaa muistiinsa.
Koulutie on lapsen silmin katsellen hyvin erilainen kuin aikuisen silmin. Lapsi katsoo maailmaa matalammalta. Hän ei näe autojen ja muiden esteiden yli, ei ole vielä oppinut ennakoimaan tulevia tilanteita, eikä tunne läheskään kaikkia liikennesääntöjä.
Vanhempien tehtävä on auttaa lapsi koulutielle. Vakuutusyhtiö If:n mukaan 93 prosentille lapsista on opetettu turvallisin reitti kouluun. Toisaalta vain 48 prosenttia lapsista käyttää sitä aina. Yleisin syy poikkeamiseen, 57 prosenttia, on kaverit.
Kaksi kolmasosaa koululaista kulkee koulutiensä kaverin kanssa. Kahdella lapsilla on mahdollisuus havaita yksin kulkevaa enemmän asioita liikenteessä, mutta toisaalta kaverit voivat tahattomasti varastaa toinen toisensa huomion seuraamisen kaikkein tärkeimmältä, eli liikenteeltä.
Lapsen huomiokykyä vievät myös kännykän käyttö koulu- ja kotimatkalla. Musiikin kuuntelu on tullut uusimpana elementtinä mukaan, mikä osaltaan häiritsee muun maailman ja liikenteen seuraamista.
Eniten lapset toivovat aikuisilta, että nämä ajaisivat hiljempaa liikenteessä. Toiseksi yleisin toive on, että aikuiset pysähtyvät ja antavat tilaa suojatiellä.
Lapsen tiedot ja taidot karttuvat kokemuksen myötä vähitellen. Jokainen tienkäyttäjä on vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta. Lasten kohdalla suurin vastuu kuuluu aikuisille, joiden tulee opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen.