Painettuun sanaan luotetaan

0

Painettu sanomalehti on noussut Suomen luotetuimmaksi mediaksi jättäen taakseen aiemmin yhtä luotettavina pidetyt Yleisradion televisiokanavat. Tieto ilmenee IRO Research Oy:n mielipidetutkimuksesta.
Kaikista vastaajista 73 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavina. Seuraavina tulevat Ylen televisiokanavat 70 prosentin ja Ylen radiokanavat 64 prosentin luottamustasolla.
Kolmen kärjen jälkeen luotettavimmat mediat ovat Ylen ja sanomalehtien digitaaliset palvelut.
Medioiden luotettavuusvertailussa suomalaiset eivät juurikaan pidä luotettavuutta sosiaaliseen median ominaisuutena. Vain kaksi prosenttia vastanneista liitti luotettavuuden Facebookiin, yksi prosentti Twitteriin ja nolla prosenttia Instagramiin.
Erityisesti nuoret luottavat painettuihin sanomalehtiin. Kaksi kolmesta 18–24 -vuotiaasta pitää painettuja sanomalehtiä luotettavina. Toiseksi sijoittuneita Ylen radiokanavia piti luotettavina reilu puolet ikäluokasta.
Lehdentekijöiden kannalta on ilahduttavaa kuulla myös se, että nuoret pitävät sanomalehtien digitaalisia palveluja selvästi luotettavampina kuin muiden medioiden digitaalisia palveluja.
Samassa tutkimuksessa pyydettiin suomalaisia arvioimaan eri medioiden tärkeyttä uutislähteinä. Kolme uutislähteinä itselle tärkeintä mediaa olivat samat kuin luotettavimmat eli painetut sanomalehdet, Ylen televisiokanavat ja Ylen radiokanavat. Neljänneksi sijoittuivat sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut ja yksityiset televisiokanavat.
Nuorten tärkeimmät uutislähteet ovat painetut sanomalehdet ja niiden maksuttomat digitaaliset palvelut, mutta kolmannelle sijalle kiiri jo Facebook. Muissa ikäryhmissä Facebookin tärkeys uutislähteenä näyttää olevan varsin vähäinen.