Saako auton pestä kotipihallla?

0

 

autonpesu;auto;BMW
autonpesu;auto;BMW

Lukijamme halusi tietää, onko auton pesemiselle kotipihalla jotain esteitä Somerolla?

Kaupunki vastaa näin:

Someron kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sanovat, että ajoneuvojen, veneiden ja vastaavien laitteiden pesu tulee toteuttaa niin, ettei se aiheuta vaaraa ympäristölle tai haittaa naapurustolle.
Laitteiden laajamittainen tai ammattimainen pesu on sallittua ainoastaan siihen tarkoitukseen rakennetulla paikalla, jossa pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa tai muussa tehtävään sopivassa laitteistossa, ja pesuvedet johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen.
Ajoneuvoja, veneitä, koneita ja vastaavia laitteita pestäessä ranta-alueella ei saa missään olosuhteissa johtaa siitä syntyvää jätevettä suoraan vesistöön.
Ajoneuvojen pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla.