1985: Miehet sairaampia, naisilla pienempi eläke

0

Tiistai, 15. lokakuuta 1985

Muun muassa nämä tulokset käyvät ilmi Työeläkelehdessä 4/85 julkaistussa selvityksessä Mies ja nainen eläkkeensaajina. Siinä apulaisosastopäällikkö Leena Lietsala ja tutkija Pirkko Jääskeläinen Eläketurvakeskuksesta valottavat sukupuolten välisiä eläke-eroja. Ainestona ovat kaikkia maan eläkkeensaajia sekä erityisesti työeläkkeitä koskevat tilastot.
Mies on naista sairaampi jo lapsesta. Sairailla ja avuttomille lapsille tarkoitettua lapsen hoitotukea maksetaan useammin pojille kuin tytöille. Työkyvyttömyyseläkeläisissä on miehiä neljänneksen verran enemmän suhteessa väestöön kuin naisia.
Iän karttuessa miesten ja naisten työkyvyttömyysalttiuden ero kasvaa. Suurimmillaan ero on ennen eläkeikää. Mutta jo nuorista työkyvyttömyyseläkeläisistä enemmistö on miehiä.
Miehillä parempi eläke
Miehen eläke on naisen eläkkeeseen verrattuna keskimäärin puolitoistakertainen. Viime vuoden lopussa miehelle maksettiin elkkeenä keskimäärin 2 810 markkaa kuussa, naiselle 2 020 markkaa. Vuodessa eroa tulee kymppitonnin verran.
Esimerkiksi 65-vuotiaan TEL-eläkettä saavan miehen eläke-edu suuruudeksi voidaan arvioida 540 000 markkaa odotettavissa olevan eliniän perusteella, Vaikka eläkettä maksetaan naisille kauemmin, samanikäisen naisen eläke-edun arvo jää samoin perustein arvioituna 60 000 markkaa pienemmäksi.
Erot miesten ja naisten työeläkkeissä johtuvat toisaalta naisten lyhyemmästä työurasta, toisaalta heidän pienemmistä palkoistaan. Pelkän kansaneläkkeen vairassa elävillä miehillä ja naisilla ei eläke-eroja juuri ole.
Sinänsä ei lyhyt työura ole mitenkään naisille tyypillinen, tutkija toteavat. Lastenhoitovuodet ilmeisesti kuitenkin aiheuttavat jonkin verran eroja miesten ja naisten työuran pituuteen.
Työuran pituuden vaikutuksen työeläkkeen markkamäärään tutkijat arvioivat 10 prosentiksi. Mutta esimerkiksi yli 45-vuotiaiden miesten työkyvyttömyyseläke on liki kaksinkertainen samanikäisten naisten työkyvyttömyyseläkkeisiin verrattuna.
Ero on eläkkeen perusteena olevissa ansioissa. Keskimääräinen TEL:n mukainen eläkepalkka on miehillä naisiin verrattuna lähes puolitoistakertainen TEL:n piiriin kuuluu yli miljoona ykstyisen sektorin palkansaajaa. – Palkkaeroja on jo nuorilla, lyhyissäkin työsuhteissa.