Opetuksen tasa-arvossa on kirittävää

0

 

 

Opetushallitus päätti opetussuunnitelman uusista perusteista 2014. Uudet perusteet OPS 2016:ssa korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia kaikilla kouluasteilla.
Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.
Uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään ensi syksynä. Kuntatyö päästiin aloittamaan Somerolla hieman myöhässä, mutta nyt aikatauluissa on kiritty muut kunnat kiinni.
Iso muutos opetuksen kannalta myös Somerolla tulee olemaan pakollisen ruotsin alkaminen alakoulussa. Tällä hetkellä seiskaluokalla alkava B1-ruotsi alkaa ensi syyslukukauden alusta asti jo kuutosluokalla.
Kaikkien alakoulujen pitää pystyä vastaamaan tähän, myös pienimpien alakoulujen, joilla kuutosluokkalaisia on ehkä vain muutama.
Joensuun koulun rehtori Seppo Lenkola puoltaa muutosta. Kielivalikon laajentaminen on Lenkolan mielestä hyvä asia ylipäätään. Mutta se, miten tämä Someron kouluissa toteutetaan, ei ole vielä selvillä.
– Ruotsin kielen aloittaminen jo kuudennella luokalla ja siihen liittyvät opetusjärjestelyt ovat vielä kesken, vaihtoehdot ovat vielä avoimina. Myös opettajaresurssiin liittyvä suunnittelu on kesken, Lenkola toteaa.
Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sanoo, että asiaa on valmisteltu.
– Vaihtoehtoja kartoitetaan tämän syksyn aikana valmistelutyöryhmissä ja rehtorikokouksissa. Sitä en vielä tiedä sanoa, miten asia järjestetään pienissä kouluissa, mutta haaste se on.

Lue lisää 7.8.2015 lehdestä