1985: Ensiaputaito on hyvä taito

0
 "Päänseudun side täytyy tehdä niin tiukaksi. ettei leuka pääse liikkumaan", Riitta Suutela neuvoi. Kirsti Lehtovaara sitoo Tanja Rasilan pääkoppaa.
”Päänseudun side täytyy tehdä niin tiukaksi. ettei leuka pääse liikkumaan”, Riitta Suutela neuvoi. Kirsti Lehtovaara sitoo Tanja Rasilan pääkoppaa.

Perjantai, 22. marraskuuta

Kolmena peräkkäisenä lauantaina pidettävä kurssi käsittää kuusitoista oppituntia, joilla perehdytään ensiapuun niin teoriassa kuin käytännössäkin. Ensiavun eri osa-alueista kurssilla käsitellään lähemmin elvytystä, murtuminen ja haavojen hoitamista sekä palovammoja ja paleltumia.
Kurssin vetäjänä toimii terveydenhoitaja Ritva Suutela.

Ensiavun alkeet
Ensiavun päätarkoituksenahan on onnettomuuden uhrin hengen turvaaminen sekä hänen tilansa huonontamisen estäminen. Aivan ensimmäiseksi pitää tapahtumapaikalla tietenkin varsmistua siitä, ettei lisäonnettomuuksia pääse syntymään. Sen jälkeen pyritään huolehtimaan uhrin tärkeimpien elintoimintojen säilymisestä, mahdollisesti avustamaan niitä mikäli ne ovat vaarassa pysähtyä. Sitten uhri laitetaan kuljetuskuntoon ja odotellaan ambulanssin saapumista paikalle. Muulla kuin ambulanssilla ei vaikeasti loukkaantunutta saa kuljettaa kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa.

Maltti on valttia ensiavun antamisessa. Huolimattomuudella ja yliaktiivisella toiminnalla vain huononnetaan potilaan selviytymismahdollisuuksia. Ensiavun antajan tulee olla riittävän hyvin perillä siitä, mikä missäkin tilanteessa on oikea menettelytapa ja toimia sen mukaan. Rauhallisesti, mutta ripeästi.