1985: Liikennevahinkojen määrä kasvamassa

0

Tiistai, 29. lokakuuta 1985

Kuluvan vuoden III-vuosineljänneksen aikana tapahtui läänissä 1901 liikennevahinkoa, joissa kuoli 29 (23) henkilöä ja loukkaantui 503 (383) henkilöä.
Tienkäyttäjäryhmittäin eniten kuoli ja loukkaantui auton kultejjia. Kyseisenä aikana heitä kuoli 8 (4) ja loukkaantui 138 (94). Toiseksi suurimman ryhmän kuolleista muodistivat polkupyöräilijät. Heitä kuoli 7 (5). Suurin vähennys kuolleiden osalta tapahtui jalakulkijoiden kohdalta. Heitä kyseisenä aikana kuolli 3 (8).

Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna eniten kuolmia vaativat mottoriajoneuvojen tieltä suistumiset. Näissä kuoli 10 (3) ja loukkaantui 96 (70) henkilöä.

Tilanne parempi Somerolla
Kuluvan vuoden yhdeksän kuukauden aikana Somerolla sattui 30 liikenneonnettomuutta eli 12 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Hirvieläinvahinkoja Somerolla sattui neljä kun niitä viime vuonna tammi-syyskuussa sattui kahdeksan.

Kuolonuhreja Someron tieliikenne vaati ko. tilastointiaikana kumpanakin vuonna yhden, viime vuonna syyskuussa, tänävuonna elokuussa.