1985: Tuuppausta auttamistyöhön

0

 

_DSC0144

Perjantai, 4. lokakuuta 1985

Lähin ponnistus on viides nälkäpäivän keräys, joka tulee ohjelmaan 14. marraskuuta. Lautasella yhdettätoista tuntia osoittavat lusikat muistuttvat Yhdestoista hetki-aiheesta.
Rahaa tarvitaan, jotta voidaan auttaa, mutta varainhankinnan pitää kulkea käsi kädessä toiminnan kanssa. SPR:n periaatteisiin ei kuulu, että istutaan rahan päällä, SPR:n Hämeen piirin edustaja tähdensi.
Ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet ovat muuttuneet, auttajalta odotetaan uusia työmuotoja. SPR kehittelee mm. naapuritoimintaa ja laitoshoidon tukipalveluja.
VALTAVA-uudistuksen myötä paikallisosastot ovat solmineet kuntien kanssa sopimuksia, jolloin ystäväpalvelusta on tullut osa kunnan sosiaalipalveluja.
”Somerolla ei ole tehty tälläistä sopimusta. En tiedä, millaiset mahdollisuudet meillä olisi hankkeen läpi viemiseen”, Someron SPR:n puheenjohtaja Riitta Suutela sanoo.
Naapuritoiminta tarkoittaa vanhanaikaisten talkoiden henkiinherättämistä, naapurien keskinäistä tukea toisilleen.
Laitoshoidon tukipalvelut tähtäävät laitospotilaan tai -asukkaan aktivoimiseen. Ystäväpalvelusta valittu henkilö voi käydä mm. lukemassa lehtiä, ulkoiluttamassa sekä ohjaamassa askartelutuokioita.
Koulutustarve korostuu ensiapu- ja valmiustoiminnassa. Päivystykset ovat tällä haavaa tärkeä alue ensiapuryhmille. Koulutukseen tulisi uhrata voimia ja varoja osastoissa.